Kapoetsensijs

Kapoetsensijs – Carduelis Cucullatus

Hoogte

Man (boven) & Pop

Man (boven) & Pop

10 cm.

Herkomst

Venzuela, Trinidad.

Menu

Speciaal kapoetsensijszaad is in de handel verkrijgbaar.

Kweekmogelijkheid

Het nest is komvormig en wordt vaak in kanariekorfjes en halfopen nestkastjes gevlochten door zowel de man als pop.

Het is opgetrokken uit allerlei materialen, zoals wol,stof, haren, raffia, kleine takjes, grashalmen en zelfs spinnewebben en ander insectenspinsel.

De broedtijd is in de maanden mei tot augustus en 2 a 3 broedsels per seizoen zijn heel goed mogelijk.

Broedduur 12 tot 13 dagen.

Na 18 dagen verlaten de jongen het nest en worden nog + 2 weken gevoerd.