Meimaand, Nestmaand

mei2008Begin april had ik een aantal nestgelegenheden en materialen aan de vogels gegeven. De Cubavinken maakte een nest en legde daarin 2 eieren. Helaas werd ze gestoord door andere bewoners en heeft het nest verlaten. Vrijwel direct zijn ze in de buitenvolière begonnen aan een nieuw nest, 3 eieren werden gelegd waarvan één jong is uitgekomen.

Meer nestnieuws, de Emblema Picta’s legden bij hun eerste poging 4 eieren, helaas allemaal onbevrucht. Bij hun tweede poging in een ander nest heeft de pop 3 eieren gelegd, daarvan zijn er 2 bevrucht. Opvallend aan hun nesten is dat ze houtsnippers (uit de binnenvolière) mee nemen. De broedtijd is ongeveer 16 dagen.

Ik vindt het erg leuk dat ik na een een paar jaar weer een koppel Goudbuikjes (beide uit 2007) in de volière heb zitten. Deze zeer kleine Afrikaanse zaadeters bouwden al na enkele dagen een nest in een halfopen nestkast in de buiten volière en legde hierin 4 eieren. De eieren worden afwisselend door de man en pop bebroedt.

’s Nachts doet de pop dit alleen. Ondanks hun formaat (9 tot 10 cm) verjagen ze alle opdringerige vogels die in de buurt van hun nest komen. Volgende week ga ik kijken of de eieren van dit eerste nest bevrucht zijn.

Een andere mooie aanwinst is mijn koppel Dorn Astrildes. Deze Australische prachtvinken zitten voorlopig in een aparte kooi om de nesten in de voliere niet te verstoren. Ook nieuw in de volière is de metgezel voor mijn Bichenow man. Het lijkt er op dat de nieuwe vogel echter ook een man is, ze bouwen steeds nesten en daar blijft het bij.

Van mijn Forbes jongen uit 2007 heb ik 4 onverwante koppels kunnen samenstellen. Deze zijn nu druk bezig met nestelen, af en toe vindt ik hier en daar en eitje.

Mijn koppel Kapoetsen sijzen had een prachtig nestje gebouwd. De pop had 4 eieren gelegd, slechts 1 bevrucht. Helaas is ook deze niet uitgekomen. Na deze tegenvaller heb ik het koppel uitgevangen aangezien de man zeer fel tekeer ging tegen de Geelbuik Sijs man.

Het koppel Geelbuik Sijsjes was medio april druk in de weer met nestmateriaal en de man voerde af en toe de pop. Na een lange speurtocht hebben ze hun stekkie gevonden in de binnenvolière. De pop bouwde een mooi nest van kokosvezels. Toen dit af was werd de man onrustig en ging constant achter de pop aan. Op advies van een sijzenkweker heb ik de man vervolgens een week apart gezet. De vogels bleven in die tijd elkaar steeds roepen, en na vrijlating zocht het stel elkaar direct op en de man was een stuk rustiger. Hij bleef de pop voeren en al snel aanschouwde ik de paring. De pop zocht steeds het nest op en op 1 mei lag daar het eerste ei. In totaal perste de pop er 4 stuks uit. Na een paar dagen had ik de kans om de eieren te bekijken en hoera, alle 4 bevrucht ! Opvallend is dat de man erg rustig is en hij blijft op de achtergrond. Hij leeft op als de pop van het nest afkomt om zich te ontlasten en te badderen.

De komende week wordt dus zeer spannend want zowel de Emblema’s als Geelbuiksijsjes krijgen hopelijk visite van de Ooievaar.

mei2008-2